By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 1997.
Annotation: S Úvodem (s. 7-8), s úvodní teoretickou studií Co je kompoziční výstavba (s. 9-97, s kapitolami: Architektonika, Kompoziční principy, Kompoziční...
Book
3
In: Časopis slezského zemského muzea : série B, vědy historické. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 45, 1996, č. 3, s. 277-280
Annotation: Rozbor románu.
Article
4
In: Alternativa nova. -- Roč. 2, 1995, č. 1, 15. 9., s. 3
Annotation: Recenze; oprava údaje v kritickém aparátu o: Fierlinger Zdeněk (s. 146, chybně uvedeno Firlinger) a v tiráži (uvedeno jako 1. vyd., přičemž kniha...
Article
5
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 4, 1995, č. 10, 7. 3., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
6
9
10
by Reformatskij, Aleksandr
Published Praha : Svoboda, 1971
Annotation: Kromě studií o kompozici a kategorii času v románech a povídkách různých autorů obsahuje sborník obecnou stať A. R.
Book