By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 2001.
Annotation: Soubor analýz, s Úvodem (s. 7), se vstupní kapitolou věnovanou pojmosloví kompoziční poetiky Co je kompoziční výstavba (s. 8-96: Architektonika,...
Book
2
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996, č. 1, 20. 9., s. 46-47
Annotation: Vzpomínka na anglistu, literárního historika a teoretika L. C. (zemřel 1959); vlastní básnickou tvorbu publikoval vl. n. v 30. letech pod pseudonymem:...
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 7, září, s. 381-383
Annotation: Recenze knihy věnované časopisu Poesie, který ve 30. letech vydával Strakoš Jan.
Article
4
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 30, 1995, č. 5, s. 57-61
Annotation: Studie; především o fejetonech knihy Výlet do Španěl.
Article
5
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 1995, č. 34, s. 32-35
Annotation: Rozbor díla.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 7, březen 1993, s. 48-49
Annotation: Recenze.
Article