By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 2003.
Annotation: Soubor 17 interpretačních studií, s Úvodem (s. 7), s úvodní kapitolou Čtyřicátá léta (s. 9-10) a s interpretacemi uvedených děl (s. 11-144);...
Book
2
In: Alternativa nova. -- Roč. 2, 1996, č. 6, 15. 2., s. 1
Annotation: Se zmínkami o staročeských duchovních i světských písních (uchovaných v Kapitulní knihovně), o monografii: Kvapil Josef Š., Gotický Zeyer...
Article
3
In: Alternativa nova. -- Roč. 1, 1995, č. 8, 15. 4., s. 7
Annotation: Recenze výboru z veršů z let 1940-1993.
Article
4
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 20, 1985, č. 3, s. 55-59
Annotation: Rozbor sbírky.
Article
5
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Český jazyk a literatura. -- Sv. 3, sv. 5, 1985, s. 35-39
Annotation: Rozbor uměleckých postupů v psychologickém románu V. Ř.
Article
6
In: Sborník prací pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci. Jazyk a literatura. -- ISSN 0474-1080. -- R. 1969, s. 175-224
Annotation: Analýza pěti svazků Kubínových povídek a novel ze 40. let, tvořících cyklus "jivínských rapsódií": Hrozná chvíle (1941), Blesky nad hlavou...
Article