By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996, č. 3, 20. 11., s. 151
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996, č. 1, 20. 9., s. 38-39
Annotation: Recenze poémy o: Janáček Leoš; srovnání s původní verzí (1. vyd. Řepiště, Osvětová beseda 1974, k 120. výročí narození L. J.).
Article
3
In: Alternativa nova. -- Roč. 2, 1996, č. 8, 15. 4., s. 6
Annotation: Portrét W. P.; na s. 5 otištěny dvě povídky W. P. v překladu: Stachová Helena.
Article
4
In: Alternativa nova. -- Roč. 2, 1996, č. 6, 15. 2., s. 1
Annotation: Se zmínkami o staročeských duchovních i světských písních (uchovaných v Kapitulní knihovně), o monografii: Kvapil Josef Š., Gotický Zeyer...
Article
5
In: Alternativa nova. -- Roč. 1, 1995, č. 8, 15. 4., s. 7
Annotation: Recenze výboru z veršů z let 1940-1993.
Article
6
In: Alternativa nova. -- Roč. 1, 1995, č. 6, 15. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1995, č. 5, leden, s. 276-277
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Kurs. -- R. 1993, č. 2, s. 7
Annotation: Recenze; s dovětkem podepsaným Š. K. - Kameník Štěpán.
Article
9
In: ROK. -- ISSN 0862-6375. -- Roč. 3, 1992, č. 5, 10. 10., s. 86-87
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 47, 1991, č. 177, 1. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 34, 1990, č. 1, leden, s. 31-34
Annotation: Studie.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 5, květen, s. 301-304
Annotation: Rozbor básně O Palečkovi, který vyrostl; s jejím otištěním.
Article