By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 14, 2017, č. 1, s. 55-56
Annotation: Úvaha nad dílem J. Šafaříka.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 7, březen 2005, s. 378-379
Annotation: Úvaha o básních F. Halase.
Article
4
Annotation: Sborník ze stejnojmenné konference, mj. s uvedenými příspěvky (na závěr je vždy připojena biograficko-bibliografická poznámka o autorovi příspěvku).
Book
5
In: Alternativa nova. -- Roč. 1, 1995, č. 6, 15. 2., s. 2
Annotation: Úvaha nad kulturním fenoménem někdejší rakousko-německé pražské židovské literatury a jeho srovnání s dnešním fenoménem polsko-česko-slezským,...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 12, 21. 3., s. 6
Annotation: Úryvky z korespondence.
Article