By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 18, 2021, č. 1, s. 58-60
Annotation: Článek věnovaný rozboru erotických motivů v poezii S. K. Neumanna; připojeny úryvky jeho básní a bio-bibliografická poznámka (s. 60).
Article
2
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-318-8. -- Sv. 22, 2020, s. 3-9
Annotation: Studie s rozborem básně "Balada" J. Mahena ze sbírky "Plamínky"; připojena báseň J. Mahena.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 6, 21. 3., s. 16
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
4
by Všetička, František, 1932-
Published Jinočany : H & H, 2019.
Annotation: Sbírka básní; s uvedeným doslovem a s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka, s jeho fot. na přední záložce).
Book
5
6
7
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [3], 2011, č. 2, listopad, s. 18
Annotation: Básně.
Article
8
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [3], 2011, č. 1, červen, s. 24
Annotation: Poezie.
Article
9
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [1], 2009, č. 3, listopad, s. 30
Annotation: Poezie.
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 13, 1957, č. 222, 15. 9., s. 6
Annotation: Báseň.
Article
11
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 13, 1957, č. 150, 23. 6., s. 6
Annotation: Báseň.
Article