By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 51, 2021, č. 3, 17. 6., s. 87-88
Annotation: Článek o pobytu F. Kafky v sanatoriu Bílý jelen.
Article
2
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 18, 2021, č. 1, s. 58-60
Annotation: Článek věnovaný rozboru erotických motivů v poezii S. K. Neumanna; připojeny úryvky jeho básní a bio-bibliografická poznámka (s. 60).
Article
3
online
DOI
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 31, 2021, č. 1, s. 71-73
Annotation: Článek o vědecké práci J. Poláčka, jíž zasvětil spisovatelům J. MAhenovi a V. Vančurovi.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 2, s. 75-79
Annotation: Článek o dosavadním výzkumu milostné skladby "Dřěvo sě listem odievá".
Article
5
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 50, 2020, č. 5, 15. 10., s. 86-88
Annotation: Článek o písňové a básnické tvorbě K. Kryla.
Article
6
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 4, s. 51-52
Annotation: Článek o překladech poezie C. Miłosze do češtiny; připojeny úryvky básní v originále i v překladu a bio-bibliografická poznámka autora článku...
Article
7
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 51-53
Annotation: Článek věnovaný recepci Mahenova díla na základě monografie A. Drtila "Jiří Mahen: nárys ideový a esthetický".
Article
8
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-288-4. -- Sv. 19, 2017, s. 35-37
Annotation: Článek zabývající se vztahem J. Mahena k Javorníku, mj. jako místu vzniku dramatu "Jánošík".
Article
9
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 42, 2016, č. 1, červen, s. 22-23
Annotation: Článek se věnuje literárně kritické činnosti V. Martínka.
Article
10
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-273-0. -- Sv. 18, 2016, s. 41-43
Annotation: Článek se věnuje pobytu K. a J. Mahenových v Podťatém u Velkých Karlovic.
Article
11
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 13, 2016, č. 1, s. 28-30
Annotation: Článek o působení B. Václavka v olomoucké Studijní knihovně.
Article
12
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 12, 2015, č. 4, s. 7-9
Annotation: Článek o dramatické tvorbě J. Sulovského.
Article
13
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 12, 2015, č. 1, s. 41-44
Annotation: Článek obsahující příspěvek o Wolkerově vztahu ke Svatému Kopečku a příspěvek, který vypovídá o spisovatelských ambicích básníkovy...
Article
14
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 11, 2014, č. 4, s. 37-38
Annotation: Článek o spolupráci literárního vědce B. Václavka a hudebního vědce R. Smetany, která se týkala písňového folkloru.
Article
15
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-239-6. -- Sv. 15, 2013, s. 22-23
Annotation: O Mahenově působení v Přerově v letech 1908-1910 a o tamních inscenacích jeho dramat z této doby.
Article
16
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 6, únor 2010, s. 299-301
Annotation: O vzniku a reálích románu odehrávajícího se v Žerůtkách u Lysic na Moravě.
Article
18
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 34, 2004, č. 2, 16. 4., s. 76-77
Annotation: O pařížském pobytu J. Palivce a jeho vztahu k A. Muchovi.
Article
19
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 8, 2004, č. 3/4, s. 69
Annotation: O básnickém díle F. Halase.
Article
20
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 8, 2004, č. 1/2, s. 84-88
Annotation: S kapitolami Tristium Vindobona (o J.S. Macharovi), Hledání domova (o M. Majerové) a Redaktor Dělnických listů (o I. Olbrachtovi).
Article