By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Publikace vydaná u příležitosti výstavy skupiny PRSK představuje dílo Bohumíra Koláře prostřednictvím bibliografie a souboru vstupních textů,...
Book
5
In: Rosou ozdobené víno. -- s. [106]
Annotation: Medailon autora (s fot.); s jeho bibliografií (s. [107]); - s montáží citátů o autorovi (s. [108] a 4. s. obálky).
Book Chapter
7
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 2005.
Annotation: Soubor kompozičních analýz, s Úvodem (s. 7-8) a s interpretacemi: Historický román Aloise Jiráska (s. 9-18, Temno); Povídka Karla Klostermanna...
Book
10
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 2001.
Annotation: Soubor analýz, s Úvodem (s. 7), se vstupní kapitolou věnovanou pojmosloví kompoziční poetiky Co je kompoziční výstavba (s. 8-96: Architektonika,...
Book
11
In: Všežravá hvězda. -- s. 121-123
Annotation: Doslov; s autorčinou bibliografií Další práce Jitka Henrykové (s. 125).
Book Chapter
13
Published Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta (Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění) - Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 1997.
Annotation: Bibliografický soupis (563 záznamy), členěný do oddílů: Knihy, Překlady knižní, Překlady časopisecké, Edice knižní, Edice časopisecké,...
Book
14
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1994.
Annotation: Soubor studií s úvodní teoretickou kapitolou Kompoziční výstavba básnického díla (s. 11-35) a se souborem interpretací veršů českých básníků:...
Book
15
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 2, 1991, č. 3/4, s. 145-146
Annotation: Soupis knižního díla F. K. a časopiseckých statí o něm; s bibliografickou poznámkou a s tabulkou životních dat (s. 124).
Article
16
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : Čs. spisovatel, 1980
Annotation: Monografie s kapitolami Odborné dílo, Tvorba pro děti, "Jivínské rapsódie", Jazyk a styl; s bibliografií díla J. Š. K. a literatury o něm.
Book