By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 10, 2021, č. 37/38, s. 109-115
Annotation: Stať o novele S. Čecha "Jestřáb kontra Hrdlička"; připojena biografická poznámka (s. 115).
Article
2
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 10, 2019, č. 2, 11. 2. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na román A. Strnadové "Nebeské komando"; připojena biografická poznámka.
Article
3
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 29/30, s. 119-125
Annotation: Stať o románu B. Hrabala "Obsluhoval jsem anglického krále"; připojena biografická poznámka (s. 125).
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 33-37
Annotation: Studie s oddíly Avantgarda kontra konzervativci; Osobnosti mimo proudy; Poslední výhonky německé literatury; Univerzita a pád do bezčasí. Doplněno...
Article
5
In: List pro literaturu. -- Roč. 2, 1991, č. 2, březen/duben, s. 18
Annotation: Poznámka o autorovi žijícím od roku 1949 v Mnichově; k otištěným básním Slavena budiž věc, Opatrnost (s. 16-18).
Article