By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
DOI
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 28, 2018, č. 3, s. 53-55
Annotation: Glosa k několika motivům z básnířčiny třetí sbírky.
Article
2
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 8, 1998, č. 1, s. 42-44
Annotation: Glosy k uvedeným dílům.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 12, 26. 3., s. 6
Annotation: Odpověď na krátké sdělení F. Všetičky (též otištěné), upozorňující na záměnu slov "zvuk" za "zrnko" v jeho recenzi knihy B. Kubešové...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 6, 1962, č. 45, 8. 11., s. 4
Annotation: Recenzní glosa.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 5, 1961, č. 1, leden, s. 45
Annotation: Glosa.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 8, 1960, č. 3, srpen, s. 339
Annotation: Glosa k otištění básní S. K. Neumanna a jeho medailonu od E. Siblíka (La vie des lettres et des arts, roč. 8, 1922, sv. 8, únor).
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 3, s. 440
Annotation: Autor informuje o knize "Šibalství svršků a jiné kratochvíle" J. Johna.
Article