By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Alternativa nova. -- Roč. 2, 1995, č. 1, 15. 9., s. 3
Annotation: Komentář k třem otištěným dopisům F. Langra redaktorovi: Horký Karel (z 26. května 1936, 24. dubna 1939, 18. března 1958).
Article
2
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 8, 7. 11., s. 602-604
Annotation: Komentář k otištění tří dopisů z let 1944-1945; informace z dopisů G. Frištenského se staly materiálem ke Kubínově povídce Černoušek.
Article
3
In: Knižní kultura. -- ISSN 0452-1382. -- Roč. 1, 1964, č. 10, 26. 10., s. 361-363
Annotation: Komentovaný přetisk 3 dopisů z let 1940-1942.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 40, 3. 10., s. 6
Annotation: Otištěn dopis J. Š. Kubína z 21. 9. 1938, v němž doporučuje presidentu E. Benešovi "nabídnouti Rusku připojení naší republiky pod jeho svrchovanost".
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 7, 1959, č. 1, únor, s. 95
Annotation: Komentář k otisku nedatovaného dopisu bratří Čapků Neumannovi z roku 1914 (s. 95-101).
Article