By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Alternativa nova. -- Roč. 2, 1995, č. 1, 15. 9., s. 3
Annotation: Komentář k třem otištěným dopisům F. Langra redaktorovi: Horký Karel (z 26. května 1936, 24. dubna 1939, 18. března 1958).
Article
3
In: Knižní kultura. -- ISSN 0452-1382. -- Roč. 1, 1964, č. 10, 26. 10., s. 361-363
Annotation: Komentovaný přetisk 3 dopisů z let 1940-1942.
Article
4
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 5, květen, s. 220-222
Annotation: Soubor dopisů mezi K. Čapkem a S. K. Neumannem s vysvětlujícím úvodem. Otištění k 10. výročí úmrtí S. K. Neumanna.
Article