By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 51, 2021, č. 2, 15. 4., s. 88-89
Annotation: Medailon L. Kovala.
Article
2
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 51, 2021, č. 1, 11. 2., s. 84-86
Annotation: Medailon D. Čyževského.
Article
3
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 50, 2020, č. 4, 13. 8., s. 78-79
Annotation: Medailon M. Nápravníka.
Article
4
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 1, s. 26-28
Annotation: Medailon V. Tilleho s důrazem na jeho působení v olomoucké Studijní knihovně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 28).
Article
6
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 52, 2016, č. 1, leden/únor, s. 5
Annotation: Medailon P. Kužely.
Article
7
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 20, 2016, s. 251-252
Annotation: Medailon věnovaný spisovateli a literárnímu historikovi F. V. Autratovi.
Article
8
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Poznání, 2016.
Annotation: Monografie navazuje na předchozí svazky, je souborem fejetonů o spisovatelích, kteří byli spjati s městem Olomouc; autor uvádí do širšího povědomí...
Book
9
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 51, 2015, č. 3, květen/červen, s. 16
Annotation: Životopisný portrét J. Herbena.
Article
10
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Agriprint, 2014.
Annotation: Soubor fejetonů o literátech spjatých s Olomoucí; - s Úvodem (s. 5), Závěrem (s. 191), s poznámkou o autorovi (s. 223-213) a s doslovem V. Viktory.
Book
11
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 10, 2013, č. 2, s. 32-33
Annotation: Medailon A. J. Dubce (vl. jm. A. J. Krejčí).
Article
12
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 10, 2013, č. 3, s. 45-48
Annotation: Medailon (s. 45-46) A. B. Šenka, zakladatele časopisu Moravský vykladatel a úryvek z připravovaného Všetičkova románu o národním obrození v...
Article
13
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 47, 2011, č. 1, leden/únor, s. 13
Annotation: Životopisný portrét překladatele vietnamské poezie A. Kolka ml.
Article
14
In: Střední Morava. -- ISSN 1211-7889. -- Roč. 17, 2011, č. 31, s. 103-111
Annotation: Soubor pěti medailonů: Jeden z Jungmannovy školy [J. S. Presl], Falzátor [Antonín Boček], Preceptor scholae humilis [Antonín Kolek], Tvůrce pohádek...
Article
15
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [2], 2010, č. 2, prosinec, s. 8-9
Annotation: Medailon.
Article
16
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 7, březen 2010, s. 345-348
Annotation: Medailon.
Article
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 5, leden 2010, s. 258-260
Annotation: Medailon prozaika M. Hanuše.
Article
18
In: Střední Morava. -- ISSN 1211-7889. -- Roč. 16, 2010, č. 30, s. 15-31
Annotation: Soubor deseti medailonů akcentujících bydliště portrétovaných osobností: Humanistický epistolograf [Karel starší ze Žerotína], Zlatá nit...
Article
19
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 4, prosinec 2009, s. 200-202
Annotation: Medailon.
Article
20
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 3, listopad 2009, s. 129-131
Annotation: Medailon.
Article