By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Poznání, 2018.
Annotation: Monografie představuje soubor studií o české poezii devatenáctého a dvacátého století, které interpretují texty vybraných autorů, jimiž jsou...
Book
2
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Poznání, 2018.
Annotation: Monografie představuje interpretaci předních Bezručových básní s výhradním ohledem na jejich poetiku a dobový literární kontext; s Bibliografickou...
Book
3
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : Cherm, 2018.
Annotation: Kniha představuje soubor interpretací vybraných prozaických děl 50. let 20. století provedených z hlediska kompoziční poetiky doplněný závěrečným...
Book
4
Annotation: Monografie představuje pokus o postižení vývoje slovenské prózy a její kompoziční poetiky; s věcným rejstříkem (s. 225-228); s jmenným rejstříkem...
Book
5
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Poznání, 2016.
Annotation: Monografie navazuje na předchozí svazky, je souborem fejetonů o spisovatelích, kteří byli spjati s městem Olomouc; autor uvádí do širšího povědomí...
Book
6
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Fontána, 2011.
Annotation: Soubor interpretačních studií; - s Úvodem (s. 7-9) a se studiemi: Rok na vsi bratří Mrštíků (s. 10-20); K románovému cyklu Josefa Holečka (s....
Book
7
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1999.
Annotation: Monografie zaměřená na poetiku dramatického a prozaického díla M. H.; s Úvodem (s. 9) a s kapitolami: Kdo je Miroslav Horníček, Listy z Provence,...
Book
8
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : Pražská imaginace, 1993
Annotation: Monografie, se zvláštním zaměřením na poetiku J. A.; s jmenným rejstříkem.
Book
9
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : Čs. spisovatel, 1980
Annotation: Monografie s kapitolami Odborné dílo, Tvorba pro děti, "Jivínské rapsódie", Jazyk a styl; s bibliografií díla J. Š. K. a literatury o něm.
Book