By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Pavera, Libor, 1972-, Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002
Annotation: Slovník určený potřebám středoškolských a vysokoškolských studentů, s Úvodem (s. 5-6), s věcným a jmenným rejstříkem, s Poznámkou o autorech...
Book
2
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996
Annotation: S Úvodem (s. 9) a s teoretickou kapitolou Kompoziční výstavba dramatického díla (s. 11-37); se Souhrnem (s. 129-130), se soupisem literatury, s výběrovým...
Book
3
by Všetička, František, 1932-
Published Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1986.
Annotation: S autorovým úvodem (s. 5-6) a s částmi: Čo je kompozičná výstavba (Slovník literárnoteoretických pojmov o kompozícii), s. 7-64; O kompozičnej...
Book