By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 5, 2000, č. 3, s. 2-5
Annotation: Stať F. Všetičky je odezvou na diskusi o Foglarově trilogii (Tvar, duben 1999) a zaměřuje se na rozbor Záhady hlavolamu.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 30, 30. 7., s. 2
Annotation: Polemická poznámka k článku I. Vyskočila.
Article
3
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 112, 1989, č. 3, s. 168-171
Annotation: S polemikou s článkem: Lehár Jan, K problematice staročeské písně Šla dva tovariše (Česká literatura 30, 1982, č. 5, s. 407).
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 11, 1963, č. 6, listopad, s. 516-518
Annotation: Kritika jejího přetisku Arturem Závodským v časopise Zlatý máj 1961, č. 12.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 5, 1961, č. 3, březen, s. 137-138
Annotation: Proti názorům V. Stanovského a J. Vladislava o Olbrachtově knize, kterou vyslovili ve studii "O překládání a převyprávění pohádek" ve sborníku...
Article