By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 8, říjen, s. 402
Annotation: Poznámka k básním J. P. (*1925), otištěným na s. 400-401 v překladu F. Všetičky.
Article
2
In: Alternativa nova. -- Roč. 2, 1996, č. 5, 15. 1., s. 2
Annotation: O tzv. kresové kultuře (vztahující se k pomezním oblastem na východě) a jejích reprezentantech; v těchto souvislostech též o současných těšínských...
Article