By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s.23
Annotation: Recenze na soubor povídek D. Papírníkové "Podél hranice".
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 20, 3. 12., s. 23
Annotation: Recenze románu A. Strnadové "Prodloužená sonáta života Boženy Němcové".
Article
3
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na román A. Strnadové "Prodloužená sonáta života Boženy Němcové".
Article
4
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na soubor memoárových próz J. Svobody "Toulky po ztracených krajinách".
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 12, 11. 6., s. 21
Annotation: Recenze na soubor memoárových próz J. Svobody "Toulky po ztracených krajinách".
Article
6
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 2, 12. 3.
Annotation: Recenze; připojena bio-bibliografická poznámka autora recenze.
Article
7
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 2, 12. 3.
Annotation: Recenze; připojena bio-bibliografická poznámka autora recenze.
Article
8
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 10, 2019, č. 2, 11. 2. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na monografii L. Hrabové "Kniha jako svědek".
Article
9
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 10, 2019, č. 2, 11. 2. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na román A. Strnadové "Nebeské komando"; připojena biografická poznámka.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 16, 3. 10., s. 20
Annotation: Recenze na román "Nebeské komando" A. Strnadové.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 11, 30. 5., s. 22
Annotation: Recenze na soubor povídek "Raubířské zpěvy a morytáty" M. Valenty.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 22
Annotation: Recenze na komentované vydání studie D. Čyževského o J. A. Komenského "Labyrintu světa a ráji srdce".
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17., 18. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 17, 19. 10., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 6, 2017, č. 23/24, s. 50-55
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 20, 2017, č. 2, s. [105]-109
Annotation: Recenze na novelu J. Trefulky "O bláznech jen dobré".
Article
17
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 27, 2017, č. 1, s. 64-65
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2015, č. 60/61, s. 188-190
Annotation: Recenze.
Article
19
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 16, 2013, č. 1/2, 15. 12., s. 224-225
Annotation: Recenze.
Article
20