By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 7, 2010, č. 4, s. 30-31
Annotation: Referát o besedě s polským básníkem W. Ossolinským v Literárním klubu v Olomouci 22. 9. S otištěním jeho básní v překladu F. Všetičky.
Article
2
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 35, září, s. 11-12
Annotation: Referát z konference.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 23, 9. 6., s. 6
Annotation: Referát o sympoziu.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 41, 14. 10., s. 2
Annotation: Referát.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 39, 30. 9., s. 2
Annotation: Referát.
Article
6
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 67, 1998, č. 4, s. 562-563
Annotation: Referát o průběhu konference; s komentovaným přehledem příspěvků českých, polských, slovenských a britských účastníků (sborník má vyjít...
Article
7
In: Alternativa nova. -- Roč. 4, 1997/1998, č. 2, 20. 10. 1997, s. 87-88
Annotation: Referát o mezioborové česko-polské konferenci.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 14, 9. 4., s. 2
Annotation: Referát o konferenci pořádané slavistickým pracovištěm magdeburgské univerzity Otty von Guericka.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 190, 16. 10., s. 7
Annotation: O konferenci Demokratická vize světa v tvorbě K. Č. a totalitarismy 20. století, konané ve Varšavě 1.-2. 10.
Article