By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 8, 2011, č. 1, s. 2-8
Annotation: Výtah z rozhovoru, který je součástí Všetičkovy monografie.
Article
2
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 11, 2006, č. 3, s. 2-6
Annotation: Studie.
Article
3
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 8, 1997, č. 10, 23. 1., s. 5
Annotation: Rozhovor s autorem.
Article
4
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996, č. 4, 20. 12., s. 194-196
Annotation: Rozhovor se spisovatelem J. S., žijícím ve Švýcarsku (mj. o jeho knize pamětí, nabídnuté českým nakladatelům, o jeho působení v Radiu Svobodná...
Article
5
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 7, 1996, č. 141, 26. 11., s. 6
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání knihy.
Article
6
In: Alternativa nova. -- Roč. 2, 1996, č. 8, 15. 4., s. 3
Annotation: Rozhovor s českou básnířkou žijící ve Švýcarsku (vyučuje bohemistiku na bernské univerzitě); k otištěným básním O. N.
Article
7
In: Alternativa nova. -- Roč. 2, 1995, č. 3, 15. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor s prozaičkou žijící ve Švýcarsku, zejména o románu Horror Hill a o jeho přijetí českou kritikou; k otištěné ukázce Krokodýlové...
Article
8
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 6, 1995, č. 121, 12. 10., s. 3
Annotation: Rozhovor o jeho účasti na slavistických sympoziích v Katovicích a v Lipsku.
Article
9
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 6, 1995, č. 66, 3. 6., s. 4
Annotation: Rozhovor o životopisném románu o: Arbes Jakub.
Article
10
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 6, 1995, č. 11, 26. 1., s. 5
Annotation: Rozhovor s účastníkem sympozia o K. H. M., pořádaném Institutem slavistiky na univerzitě v Postupimi 21.-22. 1. 1995.
Article
11
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 8, 1990, č. 2, únor, s. 58-59
Annotation: O vlastním kritickém díle a obecných otázkách kritiky a literatury.
Article
12
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 7, 1989, č. 3, březen, s. 70-71
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 5, 1987, č. 2, únor, s. 63-65
Annotation: O knize věnované kompozici literárního díla v česko-slovenském kontextu; rozhovor před vydáním.
Article