By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 10, 2021, č. 37/38, s. 109-115
Annotation: Stať o novele S. Čecha "Jestřáb kontra Hrdlička"; připojena biografická poznámka (s. 115).
Article
2
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 9, 2020, č. 33/34, s. 88-95
Annotation: Stať o románu V. Mrštíka "Pohádka máje"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 95).
Article
3
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 31/32, s. 65-69
Annotation: Stať o románu O. Šuleře "Valentýnská zima"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 69).
Article
4
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 29/30, s. 119-125
Annotation: Stať o románu B. Hrabala "Obsluhoval jsem anglického krále"; připojena biografická poznámka (s. 125).
Article
5
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 7, 2018, č. 25/26, s. 81-87
Annotation: Stať o románu J. Škvoreckého "Příběh inženýra lidských duší". Autor připomíná též některé aspekty Škvoreckého poetiky, jež lze sledovat...
Article
6
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-239-6. -- Sv. 17, 2015, s. 20-23
Annotation: Stať se věnuje níže zmíněným prózám J. Mahena.
Article
7
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-239-6. -- Sv. 16, 2014, s. 25-33
Annotation: Stať se věnuje Mahenově hře Chroust.
Article
9
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 12, 1957, č. 2, s. 101-103
Annotation: Stať o brzy zaniklém časopise, redigovaném S. K. Neumannem.
Article
10
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 1, 1955/1956, č. 3, 8. 11. 1955, s. 86-88
Annotation: Stať o S. K. Neumannovi a jeho literární tvorbě.
Article