By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 21, 2021, č. 2, s. 182-188
Annotation: Studie o analýze struktury milostné básně "Jižť veselé vzdávám".
Article
2
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 3, s. 383-393
Annotation: Studie o kompozici románu "Nemodlenec" K. Světlé.
Article
3
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-318-8. -- Sv. 22, 2020, s. 3-9
Annotation: Studie s rozborem básně "Balada" J. Mahena ze sbírky "Plamínky"; připojena báseň J. Mahena.
Article
4
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 3, s. 345-351
Annotation: Studie o struktuře a interpretaci románu "Sokrates" J. Tomana.
Article
5
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2019, č. 36, s. 54-61
Annotation: Studie.
Article
6
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 22, 2019, č. 2, s. 125-130
Annotation: Studie se zabývá českou a polskou prózou 60. let 20. století. Hlavním těžištěm textu je analýza kompoziční stavby vybraných próz. Autor...
Article
7
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Poznání, 2018.
Annotation: Monografie představuje soubor studií o české poezii devatenáctého a dvacátého století, které interpretují texty vybraných autorů, jimiž jsou...
Book
8
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 91-97
Annotation: Kompoziční rozbor středověkého básnického sporu.
Article
9
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2018, č. 34, s. 75-81
Annotation: Krátká studie o románu J. Putíka "Smrtelná neděle".
Article
10
Annotation: Monografie představuje pokus o postižení vývoje slovenské prózy a její kompoziční poetiky; s věcným rejstříkem (s. 225-228); s jmenným rejstříkem...
Book
11
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 17, 2017, č. 3, s. 257-265
Annotation: Studie se zabývá románem "Kříž u potoka" K. Světlé. Autor se soustřeďuje na prostorové aspekty prózy.
Article
13
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 9, 2017, č. 1, s. 49-54
Annotation: Rozbor kompozice uvedené písně.
Article
14
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 16, 2016, č. 1, s. 81-88
Annotation: Stať obsahuje rozbor staročeské písně "Noci milá".
Article
15
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 19, 2015, s. 141-143
Annotation: Biografická studie o J. Vrbovi.
Article
16
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 7, 2014, č. 27, 24. 3., s. 24-25
Annotation: Rozbor knihy "Tři mocnosti".
Article
17
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 14, 2014, č. 2, s. 115-127
Annotation: Interpretační studie k románu A. Vostré.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 33-37
Annotation: Studie s oddíly Avantgarda kontra konzervativci; Osobnosti mimo proudy; Poslední výhonky německé literatury; Univerzita a pád do bezčasí. Doplněno...
Article
19
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 12, 2012, č. 4, s. 280-288
Annotation: Studie analyzuje níže uvedený román F. Neužila, zejm. využití kontrastu, snu, sakrálních a mytologizačních prostředků.
Article
20
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Fontána, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Soubor interpretačních studií o uvedených českých dramatech 19. a 20. století.
Book