By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : H&H, 2019.
Annotation: Soubor literárněmístopisných fejetonů o francouzských, českých i jiných spisovatelích spjatých s Francií (čeští autoři uvedení v rozpise);...
Book
2
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 13, 2010, č. 1/2, 30. 11., s. 103-121
Annotation: Portréty líčící pobyt spisovatelů v Paříži. Vysledovávají jejich osudy a osudy jejich tvorby.
Article
3
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 21, 2010/2011, č. 1, s. 21-25
Annotation: Studie k charakteristickým tektonickým prostředkům próz R. Ráže; mj. k postavě outsidera a metaforickému titulu.
Article
6
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 2001.
Annotation: Soubor analýz, s Úvodem (s. 7), se vstupní kapitolou věnovanou pojmosloví kompoziční poetiky Co je kompoziční výstavba (s. 8-96: Architektonika,...
Book
8
9
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 1999.
Annotation: Soubor kompozičních analýz uvedených děl bratří Čapků; s autorovým Úvodem (s. 5-6), se závěrečnými statěmi Drobty pod stolem doby (s. 138-144,...
Book
11
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 1997.
Annotation: S Úvodem (s. 7-8), s úvodní teoretickou studií Co je kompoziční výstavba (s. 9-97, s kapitolami: Architektonika, Kompoziční principy, Kompoziční...
Book
12
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 3, březen, s. 137
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 6, 1962, č. 3, březen, s. 97-103
Annotation: Rozbor tvorby J. Č. pro děti a její srovnání s tvorbou K. Čapka.
Article
16
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 7, 1959, č. 1, únor, s. 95
Annotation: Komentář k otisku nedatovaného dopisu bratří Čapků Neumannovi z roku 1914 (s. 95-101).
Article
18
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 1, 1955/1956, č. 7, 8. 3. 1956, s. 213-214
Annotation: Článek.
Article