By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 51, 2021, č. 1, 11. 2., s. 84-86
Annotation: Medailon D. Čyževského.
Article
2
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : H&H, 2019.
Annotation: Soubor literárněmístopisných fejetonů o francouzských, českých i jiných spisovatelích spjatých s Francií (čeští autoři uvedení v rozpise);...
Book
3
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Fontána, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Soubor interpretačních studií o uvedených českých dramatech 19. a 20. století.
Book
4
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 13, 2010, č. 1/2, 30. 11., s. 103-121
Annotation: Portréty líčící pobyt spisovatelů v Paříži. Vysledovávají jejich osudy a osudy jejich tvorby.
Article
5
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 21, 2010/2011, č. 1, s. 21-25
Annotation: Studie k charakteristickým tektonickým prostředkům próz R. Ráže; mj. k postavě outsidera a metaforickému titulu.
Article
10
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 2005.
Annotation: Soubor kompozičních analýz, s Úvodem (s. 7-8) a s interpretacemi: Historický román Aloise Jiráska (s. 9-18, Temno); Povídka Karla Klostermanna...
Book
12
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2003, č. 42, s. 6-10
Annotation: Studie.
Article
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 11, 2001, č. 239, 13. 10., s. 27
Annotation: Recenze.
Article
15
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 2001.
Annotation: Soubor analýz, s Úvodem (s. 7), se vstupní kapitolou věnovanou pojmosloví kompoziční poetiky Co je kompoziční výstavba (s. 8-96: Architektonika,...
Book
20