By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 50, 2020, č. 4, 13. 8., s. 78-79
Annotation: Medailon M. Nápravníka.
Article
2
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 9, 2020, č. 33/34, s. 88-95
Annotation: Stať o románu V. Mrštíka "Pohádka máje"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 95).
Article
3
by Všetička, František, 1932-
Published Jinočany : H&H, 2020.
Annotation: Próza zasazená do 2. poloviny 19. století a inspirovaná uměleckou skupinou Súchovská republika; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (přední...
Book
4
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : H&H, 2019.
Annotation: Soubor literárněmístopisných fejetonů o francouzských, českých i jiných spisovatelích spjatých s Francií (čeští autoři uvedení v rozpise);...
Book
5
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 31/32, s. 65-69
Annotation: Stať o románu O. Šuleře "Valentýnská zima"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 69).
Article
6
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2019, č. 36, s. 54-61
Annotation: Studie.
Article
7
by Všetička, František, 1932-
Published Jinočany : H & H, 2019.
Annotation: Sbírka básní; s uvedeným doslovem a s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka, s jeho fot. na přední záložce).
Book
8
In: Adresa dočasného pobytu. -- S. 85-86
Annotation: Doslov k básnické sbírce.
Book Chapter
9
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-288-4. -- Sv. 19, 2017, s. 35-37
Annotation: Článek zabývající se vztahem J. Mahena k Javorníku, mj. jako místu vzniku dramatu "Jánošík".
Article
10
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 14, 2017, č. 1, s. 55-56
Annotation: Úvaha nad dílem J. Šafaříka.
Article
11
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 42, 2016, č. 1, červen, s. 22-23
Annotation: Článek se věnuje literárně kritické činnosti V. Martínka.
Article
12
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-273-0. -- Sv. 18, 2016, s. 41-43
Annotation: Článek se věnuje pobytu K. a J. Mahenových v Podťatém u Velkých Karlovic.
Article
13
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 20, 2016, s. 251-252
Annotation: Medailon věnovaný spisovateli a literárnímu historikovi F. V. Autratovi.
Article
14
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Poznání, 2016.
Annotation: Monografie navazuje na předchozí svazky, je souborem fejetonů o spisovatelích, kteří byli spjati s městem Olomouc; autor uvádí do širšího povědomí...
Book
15
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 51, 2015, č. 3, květen/červen, s. 16
Annotation: Životopisný portrét J. Herbena.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 2, 20. 2., s. 5-6
Annotation: Nekrolog k úmrtí O. Šuleře ve věku 90 let.
Article
17
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 19, 2015, s. 141-143
Annotation: Biografická studie o J. Vrbovi.
Article
18
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 12, 2015, č. 1, s. 41-44
Annotation: Článek obsahující příspěvek o Wolkerově vztahu ke Svatému Kopečku a příspěvek, který vypovídá o spisovatelských ambicích básníkovy...
Article
19
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 50, 2014, č. 2, březen/duben, s. 21
Annotation: Vzpomínka na humoristu a spisovatele F. Zýbala a jeho tvorbu.
Article
20
Annotation: Sborník již dříve publikovaných textů a s doslovem editora vydaný k 145. výročí narození Aloise Langa.
Book