By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Kolektivní monografie vycházející z příspěvků na mezinárodním sympoziu věnujícímu se českému a polskému literárnímu baroku; s literaturou...
Book
2
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-318-8. -- Sv. 22, 2020, s. 3-9
Annotation: Studie s rozborem básně "Balada" J. Mahena ze sbírky "Plamínky"; připojena báseň J. Mahena.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 22
Annotation: Recenze na komentované vydání studie D. Čyževského o J. A. Komenského "Labyrintu světa a ráji srdce".
Article
4
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : H&H, 2019.
Annotation: Soubor literárněmístopisných fejetonů o francouzských, českých i jiných spisovatelích spjatých s Francií (čeští autoři uvedení v rozpise);...
Book
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 33-37
Annotation: Studie s oddíly Avantgarda kontra konzervativci; Osobnosti mimo proudy; Poslední výhonky německé literatury; Univerzita a pád do bezčasí. Doplněno...
Article
6
Annotation: Sborník příspěvků z konference; - se seznamem Do sborníku přispěli (s. 87, se stručnými informacemi o autorech), s Rejstříkem (s. 89-91); -...
Book
8
Annotation: Sborník příspěvků z konference; - s oddíly: Podoby násilí dříve; Mezi válkami; Válečná apokalypsa a její daleké dozvuky; O násilí v literatuře...
Book
9
by Chrobák, Jakub, 1974-, Engelking, Leszek, 1955-, Harák, Ivo, 1964-, Novotný, Vladimír, Všetička, František, 1932-
Published Opava : Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2009.
Annotation: Mj. s uvedenými příspěvky; - s medailonky O autorech (s. 206-213), s Jmenným rejstříkem (s. 215-221).
Book
20