By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 21, 2021, č. 2, s. 182-188
Annotation: Studie o analýze struktury milostné básně "Jižť veselé vzdávám".
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 2, s. 75-79
Annotation: Článek o dosavadním výzkumu milostné skladby "Dřěvo sě listem odievá".
Article
3
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 50, 2020, č. 5, 15. 10., s. 86-88
Annotation: Článek o písňové a básnické tvorbě K. Kryla.
Article
4
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Poznání, 2018.
Annotation: Monografie představuje soubor studií o české poezii devatenáctého a dvacátého století, které interpretují texty vybraných autorů, jimiž jsou...
Book
5
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 91-97
Annotation: Kompoziční rozbor středověkého básnického sporu.
Article
6
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Poznání, 2018.
Annotation: Monografie představuje interpretaci předních Bezručových básní s výhradním ohledem na jejich poetiku a dobový literární kontext; s Bibliografickou...
Book
7
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 17, 2017, č. 1, s. 39-45
Annotation: Rozbor básně P. Bezruče "Kovkop".
Article
8
In: Adresa dočasného pobytu. -- S. 85-86
Annotation: Doslov k básnické sbírce.
Book Chapter
9
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 52, 2016, č. 1, leden/únor, s. 5
Annotation: Medailon P. Kužely.
Article
10
In: Sonetové věnce. -- S. 63-66
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. 68-69); s bio-bibliografickou poznámkou o autorech fotografií (s. 70-71).
Book Chapter
12
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 7, 2014, č. 27, 24. 3., s. 24-25
Annotation: Rozbor knihy "Tři mocnosti".
Article
13
14
In: Hájemství haiku. -- s. 3
Annotation: Předmluva autora; - s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. [72] a 4. s. obálky, s fot.).
Book Chapter
15
In: Moudra 2013. -- s. 49
Annotation: Doslov; - s bibliografií Prameny k poznání Bohumíra Koláře (s. 50-51).
Book Chapter
16
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2012, č. 48/49, s. 271-272
Annotation: Recenze.
Article
17
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 15, 2012, č. 2, s. 69-75
Annotation: Studie.
Article
18
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 3, březen, s. 163-164
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 8, 2011, č. 2, s. 58
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 10, červen 2010, s. 548-549
Annotation: Recenze.
Article