By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s.23
Annotation: Recenze na soubor povídek D. Papírníkové "Podél hranice".
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 20, 3. 12., s. 23
Annotation: Recenze románu A. Strnadové "Prodloužená sonáta života Boženy Němcové".
Article
3
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na román A. Strnadové "Prodloužená sonáta života Boženy Němcové".
Article
4
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 2, 12. 3.
Annotation: Recenze; připojena bio-bibliografická poznámka autora recenze.
Article
5
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 2, 12. 3.
Annotation: Recenze; připojena bio-bibliografická poznámka autora recenze.
Article
6
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 10, 2019, č. 2, 11. 2. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na román A. Strnadové "Nebeské komando"; připojena biografická poznámka.
Article
7
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 3, s. 383-393
Annotation: Studie o kompozici románu "Nemodlenec" K. Světlé.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 11, 30. 5., s. 22
Annotation: Recenze na soubor povídek "Raubířské zpěvy a morytáty" M. Valenty.
Article
9
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 3, s. 345-351
Annotation: Studie o struktuře a interpretaci románu "Sokrates" J. Tomana.
Article
10
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 29/30, s. 119-125
Annotation: Stať o románu B. Hrabala "Obsluhoval jsem anglického krále"; připojena biografická poznámka (s. 125).
Article
11
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 22, 2019, č. 2, s. 125-130
Annotation: Studie se zabývá českou a polskou prózou 60. let 20. století. Hlavním těžištěm textu je analýza kompoziční stavby vybraných próz. Autor...
Article
12
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : Cherm, 2018.
Annotation: Kniha představuje soubor interpretací vybraných prozaických děl 50. let 20. století provedených z hlediska kompoziční poetiky doplněný závěrečným...
Book
13
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 6, 2017, č. 23/24, s. 50-55
Annotation: Recenze.
Article
14
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 17, 2017, č. 3, s. 257-265
Annotation: Studie se zabývá románem "Kříž u potoka" K. Světlé. Autor se soustřeďuje na prostorové aspekty prózy.
Article
15
online
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 18, 2015, č. 1, 1. 11., s. [185]-191
Annotation: Srovnávací studie.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 2, 20. 2., s. 5-6
Annotation: Nekrolog k úmrtí O. Šuleře ve věku 90 let.
Article
17
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-239-6. -- Sv. 17, 2015, s. 20-23
Annotation: Stať se věnuje níže zmíněným prózám J. Mahena.
Article
19
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2015, č. 60/61, s. 188-190
Annotation: Recenze.
Article
20
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 14, 2014, č. 2, s. 115-127
Annotation: Interpretační studie k románu A. Vostré.
Article