By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 2, únor, s. 100-101
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 1, září, s. 43-45
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 5, květen, s. 273-274
Annotation: Recenze výboru z polonistických studií.
Article
5
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 10, 2006, č. 36, 29. 4., s. 47-48
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 8, 2004, č. 1/2, s. 113-114
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 13, 2003, č. 139, 16. 6., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 8, Recenzní příloha, s. 17
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 12, 2002, č. 40, 16. 2., s. 27
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 40, 16. 2., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 23, 9. 6., s. 6
Annotation: Referát o sympoziu.
Article
12
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 67, 1998, č. 4, s. 562-563
Annotation: Referát o průběhu konference; s komentovaným přehledem příspěvků českých, polských, slovenských a britských účastníků (sborník má vyjít...
Article
13
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 8, 1997, č. 10, 23. 1., s. 5
Annotation: Rozhovor s autorem.
Article
14
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 6, 1976, č. 13, s. 5-13
Annotation: Rozbor.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 38, 17. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 12, 1964, č. 3, květen, s. 265-266
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 8, 1963, č. 6, červen, s. 190-191
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 6, 1962, č. 2, únor, s. 90-91
Annotation: Recenze sborníku studií, s připojenou bibliografií básníkova díla od J. Strnadela.
Article