By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-288-4. -- Sv. 19, 2017, s. 35-37
Annotation: Článek zabývající se vztahem J. Mahena k Javorníku, mj. jako místu vzniku dramatu "Jánošík".
Article
2
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 12, 2015, č. 4, s. 7-9
Annotation: Článek o dramatické tvorbě J. Sulovského.
Article
3
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-239-6. -- Sv. 16, 2014, s. 25-33
Annotation: Stať se věnuje Mahenově hře Chroust.
Article
4
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-239-6. -- Sv. 15, 2013, s. 22-23
Annotation: O Mahenově působení v Přerově v letech 1908-1910 a o tamních inscenacích jeho dramat z této doby.
Article
5
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Fontána, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Soubor interpretačních studií o uvedených českých dramatech 19. a 20. století.
Book
6
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 134, 2011, č. 1/2, s. 123-128
Annotation: Rozbor české lidové hry převzaté z Fulnecké kroniky J. Pleskotem.
Article
7
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 127, 2004, č. 1/2, s. 112-116
Annotation: O dramatickém textu lidové hry z 18. století, zapsaném J.F. Králem v časopisu Český lid 6, 1897, s. 68.
Article
8
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 1999.
Annotation: Soubor kompozičních analýz uvedených děl bratří Čapků; s autorovým Úvodem (s. 5-6), se závěrečnými statěmi Drobty pod stolem doby (s. 138-144,...
Book
9
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 1998, č. 37, s. 50-53
Annotation: O hře.
Article
10
In: Alternativa nova. -- Roč. 2, 1996, č. 9, 15. 5., s. 8
Annotation: Přehledová stať, mj. o původní legionářské dramatické tvorbě a jejích autorech (kromě Františka Langera též: Robl Rudolf, Menger Václav,...
Article
12
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 4, 1995, č. 44, 31. 10., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
13
14
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 28, 1993, č. 6, s. 58-61
Annotation: Rozbor dramatu.
Article
15
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 27, 1992, č. 3, s. 71-74
Annotation: Rozbor díla.
Article
16
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica. -- Sv. 12, sv. 2, 1991, s. 149-154
Annotation: Analýza divadelní hry (premiéra 24. června 1977 v brněnské Redutě).
Article
17
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 26, 1991, č. 9, s. 52-56
Annotation: Rozbor díla, zejména z hlediska figurální dvojice jako základního znaku Horníčkovy dramatické a novelistické tvorby.
Article
18
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 24, 1989, č. 11, s. 28-32
Annotation: Rozbor hry.
Article
19
20
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 100, 1977, č. 4, s. 225-230
Annotation: Rozbor.
Article