By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Poznání, 2018.
Annotation: Monografie představuje interpretaci předních Bezručových básní s výhradním ohledem na jejich poetiku a dobový literární kontext; s Bibliografickou...
Book
2
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 17, 2017, č. 1, s. 39-45
Annotation: Rozbor básně P. Bezruče "Kovkop".
Article
4
by Bauer, Michal, 1966-, Blažek, Petr, 1973-, Brabec, Jiří, 1929-, Burget, Eduard, 1972-, Czaplińska, Joanna, 1961-, Dokoupil, Blahoslav, 1952-2008, Dvořák, Jan, Harák, Ivo, 1964-, Hemelíková, Blanka, 1953-, Hoffmann, Bohuslav, 1940-, Hruška, Petr, 1964-, Jareš, Michal, 1973-, Jungmannová, Lenka, 1967-, Klimeš, Ivan, 1957-, Komenda, Petr, 1975-, Kosková, Helena, 1935-, Kožmín, Zdeněk, 1925-2007, Kratochvil, Antonín, 1924-2004, Krautmanová, Vlasta, 1949-, Kubíček, Tomáš, 1966-, Kusák, Alexej, 1929-2017, Lyčka, Petr, 1974-, Machala, Lubomír, 1958-, Martinek, Libor, 1965-, Med, Jaroslav, 1932-2018, Moldanová, Dobrava, 1936-, Musil, Roman, 1964-, Málková, Iva, 1962-, Měšťan, Antonín, 1930-2004, Otáhal, Milan, 1928-2017, Papoušek, Vladimír, 1957-, Penčeva, Anželina, 1957-, Poslední, Petr, 1945-, Písková, Milada, 1943-, Přibáň, Michal, 1966-, Přádná, Stanislava, 1952-, Sieglová, Naděžda, 1944-, Soldán, Ladislav, 1938-, Stanislavová, Zuzana, 1951-, Suchomel, Milan, 1928-, Toman, Jaroslav, 1941-, Urbanec, Jiří, Všetička, František, 1932-, Žemberová, Viera, 1948-, Řezník, Miloš, 1970-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2002.
Annotation: Sborník příspěvků z konference, navazující na konference Rok 1947 (1997) a "Zlatá šedesátá" (1999); s Úvodem (s. 9), se jmenným rejstříkem.
Book
5
In: Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 49, 2000, č. 3, s. 283-285
Annotation: Rozbor básně ze Slezských písní (původně in: Čas, 1899).
Article
6
Annotation: Sborník; s Úvodem / Wstepem (s. 7-10), se soupisem O autorech příspěvků (s. 190), s anglickým a německým resumé (s. 184-188); - mj. s uvedenými...
Book
9
In: Časopis Slezského zemského muzea : série B, vědy historické. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 43, 1994, č. 2, s. 168-173
Annotation: Studie; v závěru pokus o literárněhistorické zařazení díla P. B. srovnáním P. B. s Dyk Viktor.
Article
10
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1994.
Annotation: Soubor studií s úvodní teoretickou kapitolou Kompoziční výstavba básnického díla (s. 11-35) a se souborem interpretací veršů českých básníků:...
Book
11
12
In: Slezský sborník. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 91, 1993, č. 3, s. 216-219
Annotation: Rozbor básně.
Article
13
14
15
In: Časopis Slezského muzea. Řada B - vědy historické. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 28, 1979, č. 2, červenec/prosinec, s. 168-172
Annotation: Rozbor.
Article
16
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 36, 1975, č. 4, prosinec, s. 295-304
Annotation: Rozbor.
Article
17
In: Listy Památníku Petra Bezruče. 4. řada. -- ISSN 0323-1240. -- R. 1972, č. 1/2, 30. 11., s. 4-12
Annotation: Rozbor básně.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 28, 9. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article