By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 18, 2021, č. 1, s. 58-60
Annotation: Článek věnovaný rozboru erotických motivů v poezii S. K. Neumanna; připojeny úryvky jeho básní a bio-bibliografická poznámka (s. 60).
Article
2
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 2, 12. 3.
Annotation: Recenze; připojena bio-bibliografická poznámka autora recenze.
Article
3
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 2, 12. 3.
Annotation: Recenze; připojena bio-bibliografická poznámka autora recenze.
Article
4
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 17, 2020, č. 1, s. 14-16
Annotation: Portrét J. E. Kosiny, zmíněn mj. literární kroužek Olymp; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 16).
Article
5
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 9, 2020, č. 33/34, s. 88-95
Annotation: Stať o románu V. Mrštíka "Pohádka máje"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 95).
Article
6
by Všetička, František, 1932-
Published Jinočany : H&H, 2020.
Annotation: Próza zasazená do 2. poloviny 19. století a inspirovaná uměleckou skupinou Súchovská republika; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (přední...
Book
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 6, 21. 3., s. 16
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
8
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : H&H, 2019.
Annotation: Soubor literárněmístopisných fejetonů o francouzských, českých i jiných spisovatelích spjatých s Francií (čeští autoři uvedení v rozpise);...
Book
9
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 4, s. 51-52
Annotation: Článek o překladech poezie C. Miłosze do češtiny; připojeny úryvky básní v originále i v překladu a bio-bibliografická poznámka autora článku...
Article
10
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 31/32, s. 65-69
Annotation: Stať o románu O. Šuleře "Valentýnská zima"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 69).
Article
11
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 1, s. 26-28
Annotation: Medailon V. Tilleho s důrazem na jeho působení v olomoucké Studijní knihovně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 28).
Article
12
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 29/30, s. 119-125
Annotation: Stať o románu B. Hrabala "Obsluhoval jsem anglického krále"; připojena biografická poznámka (s. 125).
Article
13
by Všetička, František, 1932-
Published Jinočany : H & H, 2019.
Annotation: Sbírka básní; s uvedeným doslovem a s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka, s jeho fot. na přední záložce).
Book
14
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 7, 2018, č. 25/26, s. 81-87
Annotation: Stať o románu J. Škvoreckého "Příběh inženýra lidských duší". Autor připomíná též některé aspekty Škvoreckého poetiky, jež lze sledovat...
Article
15
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 7, 2018, č. 27/28, s. 110-114
Annotation: Esej o románu A. Jiráska "Skaláci"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 114).
Article
16
17
In: Hájemství haiku. -- s. 3
Annotation: Předmluva autora; - s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. [72] a 4. s. obálky, s fot.).
Book Chapter
18
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : Akropolis, 2012.
Annotation: Biografický román o bratrech Langerových; - s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky).
Book
19
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 8, 2011, č. 1, s. 2-8
Annotation: Výtah z rozhovoru, který je součástí Všetičkovy monografie.
Article
20
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Fontána, 2011.
Annotation: Soubor interpretačních studií; - s Úvodem (s. 7-9) a se studiemi: Rok na vsi bratří Mrštíků (s. 10-20); K románovému cyklu Josefa Holečka (s....
Book