By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 18, 2021, č. 1, s. 58-60
Annotation: Článek věnovaný rozboru erotických motivů v poezii S. K. Neumanna; připojeny úryvky jeho básní a bio-bibliografická poznámka (s. 60).
Article
2
Annotation: Kolektivní monografie vycházející z příspěvků na mezinárodním sympoziu věnujícímu se českému a polskému literárnímu baroku; s literaturou...
Book
3
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 3, s. 383-393
Annotation: Studie o kompozici románu "Nemodlenec" K. Světlé.
Article
4
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-318-8. -- Sv. 22, 2020, s. 3-9
Annotation: Studie s rozborem básně "Balada" J. Mahena ze sbírky "Plamínky"; připojena báseň J. Mahena.
Article
5
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 3, s. 345-351
Annotation: Studie o struktuře a interpretaci románu "Sokrates" J. Tomana.
Article
6
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2019, č. 36, s. 54-61
Annotation: Studie.
Article
7
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 51-53
Annotation: Článek věnovaný recepci Mahenova díla na základě monografie A. Drtila "Jiří Mahen: nárys ideový a esthetický".
Article
8
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 22, 2019, č. 2, s. 125-130
Annotation: Studie se zabývá českou a polskou prózou 60. let 20. století. Hlavním těžištěm textu je analýza kompoziční stavby vybraných próz. Autor...
Article
9
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 91-97
Annotation: Kompoziční rozbor středověkého básnického sporu.
Article
10
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Poznání, 2018.
Annotation: Monografie představuje interpretaci předních Bezručových básní s výhradním ohledem na jejich poetiku a dobový literární kontext; s Bibliografickou...
Book
11
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2018, č. 34, s. 75-81
Annotation: Krátká studie o románu J. Putíka "Smrtelná neděle".
Article
12
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : Cherm, 2018.
Annotation: Kniha představuje soubor interpretací vybraných prozaických děl 50. let 20. století provedených z hlediska kompoziční poetiky doplněný závěrečným...
Book
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 17, 19. 10., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
14
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 27, 2017, č. 1, s. 64-65
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 42, 2016, č. 1, červen, s. 22-23
Annotation: Článek se věnuje literárně kritické činnosti V. Martínka.
Article
17
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 12, 2012, č. 4, s. 280-288
Annotation: Studie analyzuje níže uvedený román F. Neužila, zejm. využití kontrastu, snu, sakrálních a mytologizačních prostředků.
Article
18
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Fontána, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Soubor interpretačních studií o uvedených českých dramatech 19. a 20. století.
Book