By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Fontána, 2011.
Annotation: Soubor interpretačních studií; - s Úvodem (s. 7-9) a se studiemi: Rok na vsi bratří Mrštíků (s. 10-20); K románovému cyklu Josefa Holečka (s....
Book
2
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 2005.
Annotation: Soubor kompozičních analýz, s Úvodem (s. 7-8) a s interpretacemi: Historický román Aloise Jiráska (s. 9-18, Temno); Povídka Karla Klostermanna...
Book
3
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 2003.
Annotation: Soubor 17 interpretačních studií, s Úvodem (s. 7), s úvodní kapitolou Čtyřicátá léta (s. 9-10) a s interpretacemi uvedených děl (s. 11-144);...
Book
4
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 1999.
Annotation: Soubor kompozičních analýz uvedených děl bratří Čapků; s autorovým Úvodem (s. 5-6), se závěrečnými statěmi Drobty pod stolem doby (s. 138-144,...
Book
5
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Philologica, sv. 18. Studia philologica, sv. 8. -- ISSN 0231-8075. -- R. 1998, s. 33-37
Annotation: Přehledová stať o kompoziční výstavbě románů Čapka Choda.
Article
7
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 1997.
Annotation: S Úvodem (s. 7-8), s úvodní teoretickou studií Co je kompoziční výstavba (s. 9-97, s kapitolami: Architektonika, Kompoziční principy, Kompoziční...
Book
8
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996
Annotation: S Úvodem (s. 9) a s teoretickou kapitolou Kompoziční výstavba dramatického díla (s. 11-37); se Souhrnem (s. 129-130), se soupisem literatury, s výběrovým...
Book
9
In: Časopis Slezského zemského muzea : série B, vědy historické. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 43, 1994, č. 2, s. 168-173
Annotation: Studie; v závěru pokus o literárněhistorické zařazení díla P. B. srovnáním P. B. s Dyk Viktor.
Article
10
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philolologica. Studia philolologica. -- Sv. 14, sv. 4, 1993, s. 73-78
Annotation: Kompoziční rozbor úvodní básně ze sbírky Pozdě k ránu (1896).
Article
11
In: Wiener Slavistisches Jahrbuch. -- ISSN 0084-0041. -- Band 36, 1990, s. 151-159
Annotation: Analytická studie.
Article
12
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Philologica. Český jazyk a literatura. -- Sv. 8, sv. 8, 1989, s. 97-109
Annotation: O kompozici poezie J. K. pro děti; s rozbory básní Ježek lišákem a V zimě.
Article
14
by Všetička, František, 1932-
Published Ostrava : Profil, 1989.
Annotation: S úvodem, s obecným výkladem Kompoziční výstavba básnického díla (s. 9-28) a s anlýzami poezie pro děti od: Sládek Josef Václav (s. 29-70);...
Book
16
In: Českolipsko literární. -- ISSN 0232-0509. -- Sv. 7, 1987, s. 5-22
Annotation: Analýza románů Moderní upíři a Sivooký démon.
Article
18
by Všetička, František, 1932-
Published Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1986.
Annotation: S autorovým úvodem (s. 5-6) a s částmi: Čo je kompozičná výstavba (Slovník literárnoteoretických pojmov o kompozícii), s. 7-64; O kompozičnej...
Book
19
In: Českolipsko literární. -- ISSN 0232-0509. -- Sv. 6, 1984, s. 7-17
Annotation: Rozbor.
Article
20
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Český jazyk a literatura. -- Sv. 1, sv. 4, 1983, s. 6l-84
Annotation: Studie o vnější výstavbě literárního díla (architektonika) a vnitřní výstavbě (kompozice).
Article