By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Monografie představuje pokus o postižení vývoje slovenské prózy a její kompoziční poetiky; s věcným rejstříkem (s. 225-228); s jmenným rejstříkem...
Book
2
online
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 18, 2015, č. 1, 1. 11., s. [185]-191
Annotation: Srovnávací studie.
Article
8
Annotation: Sborník, s Ediční poznámkou (s. 3) a mj. s uvedenými studiemi.
Book
12
Annotation: Sborník; s Úvodem / Wstepem (s. 7-10), se soupisem O autorech příspěvků (s. 190), s anglickým a německým resumé (s. 184-188); - mj. s uvedenými...
Book
15
In: Alternativa nova. -- Roč. 2, 1996, č. 5, 15. 1., s. 1
Annotation: O návštěvě hrobu německého spisovatele L. G., současníka: Hašek Jaroslav; jeho prózy (zmiňované v: Osudy dobrého vojáka Švejka) převáděl...
Article
16
In: Alternativa nova. -- Roč. 2, 1996, č. 5, 15. 1., s. 2
Annotation: O tzv. kresové kultuře (vztahující se k pomezním oblastem na východě) a jejích reprezentantech; v těchto souvislostech též o současných těšínských...
Article
17
18
In: Alternativa nova. -- Roč. 2, 1995, č. 2, 16. 10., s. 1
Annotation: Fejeton o dvou pamětních deskách W. v. V. - na severomoravském hradě Vikštejně (po válce přemístěné na hrad Spálov) a na rakouském hradě...
Article
19
In: Alternativa nova. -- Roč. 1, 1995, č. 6, 15. 2., s. 2
Annotation: Úvaha nad kulturním fenoménem někdejší rakousko-německé pražské židovské literatury a jeho srovnání s dnešním fenoménem polsko-česko-slezským,...
Article