By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Fontána, 2011.
Annotation: Soubor interpretačních studií; - s Úvodem (s. 7-9) a se studiemi: Rok na vsi bratří Mrštíků (s. 10-20); K románovému cyklu Josefa Holečka (s....
Book
3
Annotation: Sborník příspěvků z konference; - s oddíly: Podoby násilí dříve; Mezi válkami; Válečná apokalypsa a její daleké dozvuky; O násilí v literatuře...
Book
5
by Chrobák, Jakub, 1974-, Engelking, Leszek, 1955-, Harák, Ivo, 1964-, Novotný, Vladimír, Všetička, František, 1932-
Published Opava : Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2009.
Annotation: Mj. s uvedenými příspěvky; - s medailonky O autorech (s. 206-213), s Jmenným rejstříkem (s. 215-221).
Book
7
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 2003.
Annotation: Soubor 17 interpretačních studií, s Úvodem (s. 7), s úvodní kapitolou Čtyřicátá léta (s. 9-10) a s interpretacemi uvedených děl (s. 11-144);...
Book
8
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1999.
Annotation: Monografie zaměřená na poetiku dramatického a prozaického díla M. H.; s Úvodem (s. 9) a s kapitolami: Kdo je Miroslav Horníček, Listy z Provence,...
Book
10
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 1999.
Annotation: Soubor kompozičních analýz uvedených děl bratří Čapků; s autorovým Úvodem (s. 5-6), se závěrečnými statěmi Drobty pod stolem doby (s. 138-144,...
Book
11
by Bartůňková, Jana, 1942-, Bastl, Miroslav, 1926-2013, Bauer, Michal, 1966-, Bílek, Karol, 1939-, Fetters, Aleš, 1933-, Fořt, Bohumil, 1973-, Haman, Aleš, 1932-, Harák, Ivo, 1964-, Hetych, Josef, 1943-, Hoffmann, Bohuslav, 1940-, Komárek, Karel, 1963 duben 29.-, Vojtíšková, Jana, 1976-, Kubátová, Marie, 1922-2013, Leščak, Oleg, 1962-, Svobodová, Alena, 1937-, Martinek, Libor, 1965-, Mánek, Bohuslav, 1946-, Měšťan, Antonín, 1930-2004, Novotný, Vladimír, 1946-, Papoušek, Vladimír, 1957-, Pastyřík, Svatopluk, 1944-2020, Pastyříková, Kateřina, Pavera, Libor, 1972-, Plánská, Božena, 1943-2020, Poláček, Jiří, 1951-, Poslední, Petr, 1945-, Přibáň, Michal, 1966-, Přibáňová, Alena, 1970-, Richterek, Oldřich, 1940-, Rodr, Josef, 1927-2007, Rydlo, Otakar, 1925-, Slavík, Ivan, 1920-2002, Soldán, Ladislav, 1938-, Studnička, Pavel, 1946-2015, Triska, Jindra, Trávníček, Mojmír, 1931-2011, Vlašínová, Drahomíra, 1944-, Vondráček, Miloslav, 1963-, Všetička, František, 1932-, Zachová, Alena, 1954-, Šůla, Jaroslav, 1938-, Žemberová, Viera, 1948-
Published Hradec Králové : Gaudeamus pro Obec spisovatelů v Praze, 1999.
Annotation: Sborník, s oddíly: Kontexty - souvislosti (s. 7-83); Intermezzo (s. 85-91, příspěvek M. Kubátové); Neznámí - známí? (s. 93-409); se seznamem...
Book
12
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Philologica, sv. 18. Studia philologica, sv. 8. -- ISSN 0231-8075. -- R. 1998, s. 33-37
Annotation: Přehledová stať o kompoziční výstavbě románů Čapka Choda.
Article
15
16
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 1997.
Annotation: S Úvodem (s. 7-8), s úvodní teoretickou studií Co je kompoziční výstavba (s. 9-97, s kapitolami: Architektonika, Kompoziční principy, Kompoziční...
Book
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 2, s. 213-227
Annotation: Studie analyzující kompozici níže zmíněného díla P. J. Šafaříka.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 18, 1970, č. 5/6, s. 399-408
Annotation: O uvolněnosti a rozpojenosti stavby románu A. V.
Article