By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 33-37
Annotation: Studie s oddíly Avantgarda kontra konzervativci; Osobnosti mimo proudy; Poslední výhonky německé literatury; Univerzita a pád do bezčasí. Doplněno...
Article
2
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Fontána, 2011.
Annotation: Soubor interpretačních studií; - s Úvodem (s. 7-9) a se studiemi: Rok na vsi bratří Mrštíků (s. 10-20); K románovému cyklu Josefa Holečka (s....
Book
3
Annotation: Sborník příspěvků z konference; - s oddíly: Podoby násilí dříve; Mezi válkami; Válečná apokalypsa a její daleké dozvuky; O násilí v literatuře...
Book
4
by Chrobák, Jakub, 1974-, Engelking, Leszek, 1955-, Harák, Ivo, 1964-, Novotný, Vladimír, Všetička, František, 1932-
Published Opava : Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2009.
Annotation: Mj. s uvedenými příspěvky; - s medailonky O autorech (s. 206-213), s Jmenným rejstříkem (s. 215-221).
Book
7
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 2005.
Annotation: Soubor kompozičních analýz, s Úvodem (s. 7-8) a s interpretacemi: Historický román Aloise Jiráska (s. 9-18, Temno); Povídka Karla Klostermanna...
Book
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 13, 2003, č. 139, 16. 6., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 7, Recenzní příloha, s. 15-16
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 12, 2002, č. 40, 16. 2., s. 27
Annotation: Recenze.
Article
13
by Pavera, Libor, 1972-, Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002
Annotation: Slovník určený potřebám středoškolských a vysokoškolských studentů, s Úvodem (s. 5-6), s věcným a jmenným rejstříkem, s Poznámkou o autorech...
Book
14
Annotation: Sborník ze stejnojmenné konference, mj. s uvedenými příspěvky (na závěr je vždy připojena biograficko-bibliografická poznámka o autorovi příspěvku).
Book
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 41, 14. 10., s. 2
Annotation: Referát.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 26, 1. 7., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 67, 1998, č. 4, s. 562-563
Annotation: Referát o průběhu konference; s komentovaným přehledem příspěvků českých, polských, slovenských a britských účastníků (sborník má vyjít...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 14, 9. 4., s. 2
Annotation: Referát o konferenci pořádané slavistickým pracovištěm magdeburgské univerzity Otty von Guericka.
Article
19
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996, č. 2, 20. 10., s. 93-94
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Alternativa. -- Roč. 1, 1994, č. 2, 27. 10., s. 8
Annotation: Recenze.
Article