By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


181
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 1, září, s. 20-22
Annotation: Medailon výtvarného teoretika a estetika.
Article
182
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 1, září, s. 43-45
Annotation: Recenze.
Article
183
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 11, 2007, č. 42, červen, s. 49-51
Annotation: Vzpomínka-nekrolog.
Article
185
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 12, 2007, č. 2, s. 2-7
Annotation: Studie.
Article
186
In: Střední Morava. -- ISSN 1211-7889. -- Roč. 13, 2007, č. 25, s. 121-125
Annotation: Trojice medailonů s názvy Začalo to v Čtenářském spolku, Interpret biedermeieru, Je velmi trudné žití.
Article
191
193
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 10, prosinec, s. 550-551
Annotation: Recenze prvotiny ve Švédsku žijící autorky.
Article
194
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 9, listopad, s. 481-483
Annotation: Medailon autora prvního novočeského cestopisu; zejména o jeho pobytu ve Vídeňském Novém Městě.
Article
195
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 10, 2006, č. 37/38, 10. 10., s. 83
Annotation: Vzpomínka na E. Taussiga.
Article
196
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2006, č. 26, červen, s. 129-130
Annotation: Recenze.
Article
197
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 6, červen, s. 330-331
Annotation: Recenze.
Article
198
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 5, květen, s. 258-260
Annotation: Medailon A.V. Šembery.
Article
199
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 5, květen, s. 273-274
Annotation: Recenze výboru z polonistických studií.
Article
200
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 10, 2006, č. 36, 29. 4., s. 47-48
Annotation: Recenze.
Article