By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 9, 2020, č. 33/34, s. 88-95
Annotation: Stať o románu V. Mrštíka "Pohádka máje"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 95).
Article
22
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 3, s. 383-393
Annotation: Studie o kompozici románu "Nemodlenec" K. Světlé.
Article
23
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-318-8. -- Sv. 22, 2020, s. 3-9
Annotation: Studie s rozborem básně "Balada" J. Mahena ze sbírky "Plamínky"; připojena báseň J. Mahena.
Article
24
by Všetička, František, 1932-
Published Jinočany : H&H, 2020.
Annotation: Próza zasazená do 2. poloviny 19. století a inspirovaná uměleckou skupinou Súchovská republika; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (přední...
Book
25
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 16, 3. 10., s. 20
Annotation: Recenze na román "Nebeské komando" A. Strnadové.
Article
26
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 11, 30. 5., s. 22
Annotation: Recenze na soubor povídek "Raubířské zpěvy a morytáty" M. Valenty.
Article
27
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 22
Annotation: Recenze na komentované vydání studie D. Čyževského o J. A. Komenského "Labyrintu světa a ráji srdce".
Article
28
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 6, 21. 3., s. 16
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
29
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : H&H, 2019.
Annotation: Soubor literárněmístopisných fejetonů o francouzských, českých i jiných spisovatelích spjatých s Francií (čeští autoři uvedení v rozpise);...
Book
30
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 4, s. 51-52
Annotation: Článek o překladech poezie C. Miłosze do češtiny; připojeny úryvky básní v originále i v překladu a bio-bibliografická poznámka autora článku...
Article
31
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 31/32, s. 65-69
Annotation: Stať o románu O. Šuleře "Valentýnská zima"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 69).
Article
32
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 3, s. 345-351
Annotation: Studie o struktuře a interpretaci románu "Sokrates" J. Tomana.
Article
33
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2019, č. 36, s. 54-61
Annotation: Studie.
Article
34
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 1, s. 26-28
Annotation: Medailon V. Tilleho s důrazem na jeho působení v olomoucké Studijní knihovně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 28).
Article
35
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 29/30, s. 119-125
Annotation: Stať o románu B. Hrabala "Obsluhoval jsem anglického krále"; připojena biografická poznámka (s. 125).
Article
36
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 51-53
Annotation: Článek věnovaný recepci Mahenova díla na základě monografie A. Drtila "Jiří Mahen: nárys ideový a esthetický".
Article
37
by Všetička, František, 1932-
Published Jinočany : H & H, 2019.
Annotation: Sbírka básní; s uvedeným doslovem a s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka, s jeho fot. na přední záložce).
Book
38
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 22, 2019, č. 2, s. 125-130
Annotation: Studie se zabývá českou a polskou prózou 60. let 20. století. Hlavním těžištěm textu je analýza kompoziční stavby vybraných próz. Autor...
Article
39
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17., 18. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
40