By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Poznání, 2018.
Annotation: Monografie představuje soubor studií o české poezii devatenáctého a dvacátého století, které interpretují texty vybraných autorů, jimiž jsou...
Book
42
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 91-97
Annotation: Kompoziční rozbor středověkého básnického sporu.
Article
43
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 7, 2018, č. 25/26, s. 81-87
Annotation: Stať o románu J. Škvoreckého "Příběh inženýra lidských duší". Autor připomíná též některé aspekty Škvoreckého poetiky, jež lze sledovat...
Article
44
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 7, 2018, č. 27/28, s. 110-114
Annotation: Esej o románu A. Jiráska "Skaláci"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 114).
Article
45
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Poznání, 2018.
Annotation: Monografie představuje interpretaci předních Bezručových básní s výhradním ohledem na jejich poetiku a dobový literární kontext; s Bibliografickou...
Book
46
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2018, č. 34, s. 75-81
Annotation: Krátká studie o románu J. Putíka "Smrtelná neděle".
Article
47
Annotation: Kolektivní monografie představuje analýzu střední Evropy z různých perspektiv, od jazykovědy a literární vědy, až po historiografii a genologii;...
Book
48
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : Cherm, 2018.
Annotation: Kniha představuje soubor interpretací vybraných prozaických děl 50. let 20. století provedených z hlediska kompoziční poetiky doplněný závěrečným...
Book
49
online
DOI
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 28, 2018, č. 3, s. 53-55
Annotation: Glosa k několika motivům z básnířčiny třetí sbírky.
Article
50
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 17, 19. 10., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
51
In: Zvuk Zlínského kraje. -- ISSN 1214-0139. -- R. 2017, č. 1, jaro/léto, s. 100-102
Annotation: Úryvek z románu.
Article
52
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 17, 2017, č. 1, s. 39-45
Annotation: Rozbor básně P. Bezruče "Kovkop".
Article
53
In: Adresa dočasného pobytu. -- S. 85-86
Annotation: Doslov k básnické sbírce.
Book Chapter
54
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-288-4. -- Sv. 19, 2017, s. 35-37
Annotation: Článek zabývající se vztahem J. Mahena k Javorníku, mj. jako místu vzniku dramatu "Jánošík".
Article
55
Annotation: Monografie představuje pokus o postižení vývoje slovenské prózy a její kompoziční poetiky; s věcným rejstříkem (s. 225-228); s jmenným rejstříkem...
Book
56
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 6, 2017, č. 23/24, s. 50-55
Annotation: Recenze.
Article
57
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 20, 2017, č. 2, s. [105]-109
Annotation: Recenze na novelu J. Trefulky "O bláznech jen dobré".
Article
58
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 17, 2017, č. 3, s. 257-265
Annotation: Studie se zabývá románem "Kříž u potoka" K. Světlé. Autor se soustřeďuje na prostorové aspekty prózy.
Article
59
Annotation: Sborník statí o vybraných problémech slovanských jazyků a literatur; mj. s uvedenými příspěvky týkajícími se české literatury a literární...
Book
60
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 14, 2017, č. 1, s. 55-56
Annotation: Úvaha nad dílem J. Šafaříka.
Article