By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


62
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 27, 2017, č. 1, s. 64-65
Annotation: Recenze.
Article
63
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 9, 2017, č. 1, s. 49-54
Annotation: Rozbor kompozice uvedené písně.
Article
64
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 42, 2016, č. 1, červen, s. 22-23
Annotation: Článek se věnuje literárně kritické činnosti V. Martínka.
Article
65
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 52, 2016, č. 1, leden/únor, s. 5
Annotation: Medailon P. Kužely.
Article
66
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-273-0. -- Sv. 18, 2016, s. 41-43
Annotation: Článek se věnuje pobytu K. a J. Mahenových v Podťatém u Velkých Karlovic.
Article
67
In: Sonetové věnce. -- S. 63-66
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. 68-69); s bio-bibliografickou poznámkou o autorech fotografií (s. 70-71).
Book Chapter
68
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 13, 2016, č. 1, s. 28-30
Annotation: Článek o působení B. Václavka v olomoucké Studijní knihovně.
Article
69
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 16, 2016, č. 1, s. 81-88
Annotation: Stať obsahuje rozbor staročeské písně "Noci milá".
Article
70
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 20, 2016, s. 251-252
Annotation: Medailon věnovaný spisovateli a literárnímu historikovi F. V. Autratovi.
Article
71
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Poznání, 2016.
Annotation: Monografie navazuje na předchozí svazky, je souborem fejetonů o spisovatelích, kteří byli spjati s městem Olomouc; autor uvádí do širšího povědomí...
Book
72
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 10, 17. 12., s. 7-8
Annotation: Nekrolog básníka K. Vysloužila († 27. 10. 2015, Vsetín).
Article
73
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 9, 19. 11., s. 4-5
Annotation: Nekrolog polského spisovatele z českého Těšína W. Sikory († 22. 10. 2015).
Article
74
online
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 18, 2015, č. 1, 1. 11., s. [185]-191
Annotation: Srovnávací studie.
Article
75
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 51, 2015, č. 3, květen/červen, s. 16
Annotation: Životopisný portrét J. Herbena.
Article
76
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 2, 20. 2., s. 5-6
Annotation: Nekrolog k úmrtí O. Šuleře ve věku 90 let.
Article
77
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 1, 21. 1., s. 5-6
Annotation: Nekrolog k úmrtí M. Klivara 21. 11. 2014 ve věku 82 let.
Article
78
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 19, 2015, s. 141-143
Annotation: Biografická studie o J. Vrbovi.
Article
79
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 12, 2015, č. 4, s. 7-9
Annotation: Článek o dramatické tvorbě J. Sulovského.
Article
80
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-239-6. -- Sv. 17, 2015, s. 20-23
Annotation: Stať se věnuje níže zmíněným prózám J. Mahena.
Article