By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


82
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 12, 2015, č. 1, s. 41-44
Annotation: Článek obsahující příspěvek o Wolkerově vztahu ke Svatému Kopečku a příspěvek, který vypovídá o spisovatelských ambicích básníkovy...
Article
84
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2015, č. 60/61, s. 188-190
Annotation: Recenze.
Article
85
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 7, 2014, č. 27, 24. 3., s. 24-25
Annotation: Rozbor knihy "Tři mocnosti".
Article
86
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 50, 2014, č. 2, březen/duben, s. 21
Annotation: Vzpomínka na humoristu a spisovatele F. Zýbala a jeho tvorbu.
Article
87
Annotation: Sborník již dříve publikovaných textů a s doslovem editora vydaný k 145. výročí narození Aloise Langa.
Book
88
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 11, 2014, č. 4, s. 37-38
Annotation: Článek o spolupráci literárního vědce B. Václavka a hudebního vědce R. Smetany, která se týkala písňového folkloru.
Article
89
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 14, 2014, č. 2, s. 115-127
Annotation: Interpretační studie k románu A. Vostré.
Article
90
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-239-6. -- Sv. 16, 2014, s. 25-33
Annotation: Stať se věnuje Mahenově hře Chroust.
Article
91
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Agriprint, 2014.
Annotation: Soubor fejetonů o literátech spjatých s Olomoucí; - s Úvodem (s. 5), Závěrem (s. 191), s poznámkou o autorovi (s. 223-213) a s doslovem V. Viktory.
Book
92
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 16, 2013, č. 1/2, 15. 12., s. 224-225
Annotation: Recenze.
Article
93
94
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 25, 20. 6., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
95
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 24, 13. 6., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
96
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 3, 2012, č. 2, 28. 2. 2013, s. 1
Annotation: Recenze publikace "Národní soud nad zrádcem Karlem Sabinou" P. Kovaříka.
Article
97
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 7, 14. 2., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
98
In: Hájemství haiku. -- s. 3
Annotation: Předmluva autora; - s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. [72] a 4. s. obálky, s fot.).
Book Chapter
99
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-239-6. -- Sv. 15, 2013, s. 22-23
Annotation: O Mahenově působení v Přerově v letech 1908-1910 a o tamních inscenacích jeho dramat z této doby.
Article
100
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 10, 2013, č. 2, s. 32-33
Annotation: Medailon A. J. Dubce (vl. jm. A. J. Krejčí).
Article