By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 10, 2013, č. 3, s. 45-48
Annotation: Medailon (s. 45-46) A. B. Šenka, zakladatele časopisu Moravský vykladatel a úryvek z připravovaného Všetičkova románu o národním obrození v...
Article
102
In: Moudra 2013. -- s. 49
Annotation: Doslov; - s bibliografií Prameny k poznání Bohumíra Koláře (s. 50-51).
Book Chapter
103
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 50, 13. 12., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
104
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 49, 6. 12., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
105
online
In: Slavica litteraria. Supplementum. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 15, 2012, č. 1, 15. 11., s. [63]-70
Annotation: Studie. Stěžejními kompozičními principy Neffova románu jsou princip konfrontační a barevný. Vedle nich se na výstavbě románu podílejí historická...
Article
106
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 33-37
Annotation: Studie s oddíly Avantgarda kontra konzervativci; Osobnosti mimo proudy; Poslední výhonky německé literatury; Univerzita a pád do bezčasí. Doplněno...
Article
107
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : Akropolis, 2012.
Annotation: Biografický román o bratrech Langerových; - s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky).
Book
108
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 12, 2012, č. 4, s. 280-288
Annotation: Studie analyzuje níže uvedený román F. Neužila, zejm. využití kontrastu, snu, sakrálních a mytologizačních prostředků.
Article
109
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2012, č. 48/49, s. 271-272
Annotation: Recenze.
Article
111
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Fontána, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Soubor interpretačních studií o uvedených českých dramatech 19. a 20. století.
Book
113
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 15, 2012, č. 2, s. 69-75
Annotation: Studie.
Article
114
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [3], 2011, č. 2, listopad, s. 18
Annotation: Básně.
Article
115
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [3], 2011, č. 2, listopad, s. 19-21
Annotation: Otisk kapitoly z románu.
Article
116
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 8, říjen, s. 441-442
Annotation: Recenze.
Article
117
118
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 6, červen, s. 328-329
Annotation: Recenze.
Article
119
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [3], 2011, č. 1, červen, s. 16-17
Annotation: Otisk kapitoly z připravovaného románu.
Article
120
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [3], 2011, č. 1, červen, s. 24
Annotation: Poezie.
Article