By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 3, březen, s. 163-164
Annotation: Recenze.
Article
122
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 2, únor, s. 100-101
Annotation: Recenze.
Article
123
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 47, 2011, č. 1, leden/únor, s. 13
Annotation: Životopisný portrét překladatele vietnamské poezie A. Kolka ml.
Article
124
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 8, 2011, č. 1, s. 2-8
Annotation: Výtah z rozhovoru, který je součástí Všetičkovy monografie.
Article
125
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 8, 2011, č. 4, s. 47-48
Annotation: Recenze.
Article
126
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Fontána, 2011.
Annotation: Soubor interpretačních studií; - s Úvodem (s. 7-9) a se studiemi: Rok na vsi bratří Mrštíků (s. 10-20); K románovému cyklu Josefa Holečka (s....
Book
127
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 8, 2011, č. 2, s. 58
Annotation: Recenze.
Article
128
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 11, 2011, č. 2, s. 85-96
Annotation: Studie ke kompoziční výstavbě románu M. Kundery Žert; zejm. ke střídání vypravěčských hledisek a principu paradoxu.
Article
129
130
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 134, 2011, č. 1/2, s. 123-128
Annotation: Rozbor české lidové hry převzaté z Fulnecké kroniky J. Pleskotem.
Article
131
In: Střední Morava. -- ISSN 1211-7889. -- Roč. 17, 2011, č. 31, s. 103-111
Annotation: Soubor pěti medailonů: Jeden z Jungmannovy školy [J. S. Presl], Falzátor [Antonín Boček], Preceptor scholae humilis [Antonín Kolek], Tvůrce pohádek...
Article
132
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [2], 2010, č. 2, prosinec, s. 8-9
Annotation: Medailon.
Article
133
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 13, 2010, č. 1/2, 30. 11., s. 103-121
Annotation: Portréty líčící pobyt spisovatelů v Paříži. Vysledovávají jejich osudy a osudy jejich tvorby.
Article
134
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 10, červen 2010, s. 548-549
Annotation: Recenze.
Article
135
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 7, březen 2010, s. 345-348
Annotation: Medailon.
Article
136
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 7, březen 2010, s. 382-384
Annotation: Recenze.
Article
137
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 6, únor 2010, s. 299-301
Annotation: O vzniku a reálích románu odehrávajícího se v Žerůtkách u Lysic na Moravě.
Article
138
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 6, únor 2010, s. 318-320
Annotation: Recenze dvojjazyčné sbírky v New Yorku žijící básnířky.
Article
139
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 5, leden 2010, s. 258-260
Annotation: Medailon prozaika M. Hanuše.
Article
140
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 5, leden 2010, s. 274-275
Annotation: Recenze.
Article