By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 2, s. 63
Annotation: O výstavě drobných tisků J. S. v okresní knihovně v Náchodě.
Article
2
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 258, 3. 11., s. 6
Annotation: O básnickém díle hradeckého starosty (6. 2. 1859-18. 5. 1939).
Article
3
In: Náchodský zpravodaj. -- R. 1990, červenec/srpen, s. 8-9; říjen, s. 6
Article
4
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 78, 1989, č. 207, 2. 9., s. 6
Annotation: O jeho pobytu v Želivu u Pelhřimova v roce 1939.
Article
5
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 78, 1989, č. 56, 7. 3., s. 4
Annotation: O dalších dvou svazečcích.
Article
6
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 3, 1989, s. 197-203
Annotation: O více než dvouapůlletém pobytu J. J. (v letech 1936-1938) v Novém Městě n. M.
Article
7
In: Česká bibliografie. -- ISSN 0577-3490. -- Sv. 26, 1989, s. 94-119
Annotation: K problematice vzniku a formování bibliografické práce v regionu.
Article
8
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 77, 1988, č. 279, 26. 11., s. 6
Annotation: O povídce Gardista.
Article
9
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 77, 1988, č. 276, 23. 11., s. 4
Annotation: O besedě s ní v Červeném Kostelci.
Article
10
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 77, 1988, č. 261, 5. 11., s. 6
Annotation: Článek.
Article
11
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 77, 1988, č. 244, 15. 10., s. 9
Annotation: Úvod u výběru ze sbírky.
Article
12
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 77, 1988, č. 145, 22. 6., s. 4
Annotation: K získání Výroční ceny Svazu českých spisovatelů za rok 1987 za knihu povídek Úkazy na obloze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 16, 21. 4., s. 2
Annotation: O zasedání východočeské pobočky; Svaz českých spisovatelů.
Article
14
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 77, 1988, č. 93, 21. 4., s. 4
Annotation: O zasedání krajské pobočky SČS v Hradci Králové.
Article
15
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 77, 1988, č. 71, 25. 3., s. 4
Annotation: O zasedání krajské pobočky SČS v Hradci Králové a jejího literárního klubu.
Article
16
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 77, 1988, č. 27, 3. 2., s. 4
Annotation: Též o využití jeho druhé knihy Cesty daleké i blízké.
Article
17
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 77, 1988, č. 16, 21. 1., s. 4
Annotation: Přehled připravovaných publikací k jubilejnímu roku K. Č. 1990; Čapek Josef.
Article
18
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 76, 1987, č. 301, 23. 12., s. 6
Annotation: O novém svazku (1979-1982) a edičním plánu bibliografií vydávaných okresní knihovnou.
Article
19
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 76, 1987, č. 282, 284, 285, 288, 1. 12.-8. 12., s. 4
Annotation: Přehledový článek o odrazu sovětské skutečnosti v tvorbě východočeských současných básníků.
Article
20
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 76, 1987, č. 279, 27. 11., s. 4
Annotation: Konal se v Havlíčkově Brodě.
Article