By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 14, 18. 1., s. 4
Annotation: Rozhovor o národní konferenci k 100. výročí narození K. Č., konané v Hradci Králové, s jejím hlavním organizátorem.
Article
2
3
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 75, 1986, č. 26, 31. 1., s. 4
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem nakladatelství Kruh.
Article
4
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 73, 1984, č. 158, 6. 7., s. 4
Annotation: Šrámek Fráňa; rozhovor; ke knize fotografií Z. M. doplněné texty F. B.
Article
5
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 39, 1983, č. 98, 27. 4., s. 6
Annotation: Rozhovor; Čapek Karel, Čapek Josef.
Article
6
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 70, 1981, č. 309, 31. 12., s. 4
Annotation: Fiktivní rozhovor o vztahu I. O. k rodnému Semilsku, k otci: Stašek Antal, k Rusku aj.
Article
7
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 68, 1979, č. 196, 21. 8., s. 5
Annotation: Rozhovor o literární tvorbě K. Michla.
Article