By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1995
Annotation: Výběrový soupis (942 položek); s úvodem (s. 4) a s oddíly: Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů, produkce nakladatelství Kruh;...
Book
2
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1993
Annotation: Bibliografický soupis (944 záznamů), s Úvodem (s. 4) a s oddíly: Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů, produkce nakladatelství...
Book
3
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1993
Annotation: Výběrový soupis (874 položek); s úvodem (s. 3) a s oddíly: Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů, produkce nakladatelství Kruh;...
Book
4
Published Hradec Králové : Náchod : Státní vědecká knihovna ; Okresní knihovna, 1991.
Annotation: Výběrový bibliografický soupis (z produkce 1988-1991) o 757 záznamech, s oddíly: Základní publikace, Z životních cest Karla Čapka, Umělecká...
Book
5
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1991
Annotation: Bibliografický soupis (868 záznamů), s Úvodem (s. 4) a s oddíly: Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů, produkce nakladatelství...
Book
6
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 212, 11. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
7
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1990
Annotation: Bibliografický soupis (1313 záznamů), s částmi Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů, produkce nakladatelství Kruh (s. 7-15, 108...
Book
8
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna Z.Nejedlého, 1989
Annotation: Soupis regionální tvorby (1549 záznamů); s úvodem a s oddíly: Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů, produkce nakladatelství Kruh;...
Book
9
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 77, 1988, č. 211, 7. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 68, 1988, č. 187, 10. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 77, 1988, č. 33, 10. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
12
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna Z.Nejedlého, 1988
Annotation: Bibliografický soupis (1552 záznamů); s předmluvou (s. 3) a s oddíly: Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů produkce nakladatelství...
Book
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 68, 1987, č. 287, 7. 12., s. 5
Annotation: Recenze antologie prozaických textů, básní a publicistických statí vzniklých na základě cest do SSSR.
Article
15
16
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 76, 1987, č. 264, 10. 11., s. 4
Annotation: Recenze srovnávající knihu C. K. s antologií Příběhy z cest na východ (připravil L. Vacina).
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 37, 16. 9., příl. Kmen, č. 37, s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 76, 1987, č. 205, 2. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 76, 1987, č. 126, 2. 6., s. 4
Annotation: Referát o literární soutěži: Rychnov.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 5, květen, s. 126-127
Annotation: Recenze.
Article