By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 1, 1991, č. 95, 21. 10., s. 6
Annotation: Recenze studie o: Jirásek Alois.
Article
2
In: Náchodský zpravodaj. -- R. 1990, červenec/srpen, s. 8-9; říjen, s. 6
Article
3
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 77, 1988, č. 279, 26. 11., s. 6
Annotation: O povídce Gardista.
Article
4
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 77, 1988, č. 261, 5. 11., s. 6
Annotation: Článek.
Article
5
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 77, 1988, č. 40, 18. 2., s. 4
Annotation: Jirásek Alois; recenze.
Article
6
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 76, 1987, č. 100, 30. 4., s. 4
Annotation: O statích: Všetička František (věnována: Filozofská historie; Literární měsíčník 1986, č. 10); Zelenka Miloš, Jiráskovy fejetony v Národních...
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 39, 1. 10., příl. Kmen, č. 39, s. 2
Annotation: O Jiráskovu rodném domku v Hronově, součásti Muzea A. Jiráska.
Article
8
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 75, 1986, č. 196, 21. 8., s. 4
Annotation: O jeho rodném domku.
Article
9
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 74, 1985, č. 184, 7. 8., s. 4
Annotation: Recenze; Jirásek Alois, Staré pověsti české.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 40, 6. 10., příl. Kmen, č. 40, s. 10
Annotation: Recenze; Jirásek Alois.
Article
11
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 70, 1981, č. 195, 19. 8., s. 5
Annotation: Jirásek Alois, U nás, románová kronika; recenze.
Article
12
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 69, 1980, č. 263, 6. 11., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 69, 1980, č. 187, 9. 8., s. 5
Article
14
15
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 68, 1979, č. 172-175, 178-181, 184, 185, 24. 7.-8. 8., s. 5
Annotation: Z literárního místopisu Východočeského kraje; samostatné kapitoly věnovány K. J. Erbenovi, B. Němcové, A. Jiráskovi, K. V. Raisovi, J. a K....
Article
16
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 68, 1979, č. 51-52, 55-58, 61-64, 67-70, 73-75, 1.-29. 3., s. 5
Annotation: O tvorbě východočeských spisovatelů pro děti a mládež.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1979, č. 12, 15. 1., s. 5
Annotation: Recenze knihy fotografií Z. Mence.
Article
18
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 67, 1978, č. 242, 13. 10., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1978, č. 42, 11. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 67, 1978, č. 20-23, 26-29, 32-34, 24. 1.-9. 2., s. 5
Annotation: Přehledová stať; též o zájmu Z. N. o J. J. Langra, K. Havlíčka, K. J. Erbena, B. Němcovou, T. Novákovou a A. Jiráska, kterým jsou ve stati...
Article