By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1995
Annotation: Výběrový soupis (942 položek); s úvodem (s. 4) a s oddíly: Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů, produkce nakladatelství Kruh;...
Book
2
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1993.
Annotation: Abecedně autorsky řazený soupis (navazující na 1. sv. s podtitulem Regionální bibliografie, Hradec Králové, SVK 1991); s úvodem (s. 3), s geografickým...
Book
3
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1993
Annotation: Bibliografický soupis (944 záznamů), s Úvodem (s. 4) a s oddíly: Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů, produkce nakladatelství...
Book
4
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1993
Annotation: Výběrový soupis (874 položek); s úvodem (s. 3) a s oddíly: Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů, produkce nakladatelství Kruh;...
Book
5
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 1 (6), 1991, č. 1, duben, s. 14-15
Annotation: Mědílek Boris a kol., Bibliografie Karla Čapka. Praha, Academia. - Recenze.
Article
6
Published Hradec Králové : Náchod : Státní vědecká knihovna ; Okresní knihovna, 1991.
Annotation: Výběrový bibliografický soupis (z produkce 1988-1991) o 757 záznamech, s oddíly: Základní publikace, Z životních cest Karla Čapka, Umělecká...
Book
7
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1991.
Annotation: Geograficky řazený soupis základních bibliografií regionální povahy (též z oblasti literatury a literární vědy, viz heslo Literatura v systematickém...
Book
8
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1991
Annotation: Bibliografický soupis (868 záznamů), s Úvodem (s. 4) a s oddíly: Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů, produkce nakladatelství...
Book
9
Published Náchod : Okresní knihovna, 1991.
Annotation: S úvodními statěmi: Šafář Oldřich, Válka roku 1866 a Náchod (s. 5-8); Brůha Jan, Obraz války roku 1866 na Náchodsku v krásné literatuře...
Book
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 12, prosinec, s. 415
Annotation: Přehled východočeské bibliografie od roku 1890, kdy vyšel prvý soupis v časopise Ratibor, do prvé světové války.
Article
11
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 262, 8. 11., s. 4
Annotation: Recenze ročenek 1968 a 1969.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 11, listopad, s. 379
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 95, 24. 4., s. 4
Annotation: Recenze; Čapek Karel.
Article
14
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1990
Annotation: Bibliografický soupis (1313 záznamů), s částmi Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů, produkce nakladatelství Kruh (s. 7-15, 108...
Book
15
Published Náchod : Okresní knihovna, 1990.
Annotation: Bibliografický soupis, mj. s oddílem Literatura (s. 19-21, záznam č. 205-237); s úvodem a rejstříky.
Book
16
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 78, 1989, č. 56, 7. 3., s. 4
Annotation: O dalších dvou svazečcích.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 8, 23. 2., s. 2
Annotation: Klika Břetislav Maria; recenze.
Article
18
In: Česká bibliografie. -- ISSN 0577-3490. -- Sv. 26, 1989, s. 94-119
Annotation: K problematice vzniku a formování bibliografické práce v regionu.
Article
19
Published Náchod : Hradec Králové : Okresní knihovna ; SVK, 1989.
Annotation: S oddíly Základní publikace regionální povahy, Rodný kraj bratří Čapků, Rodové kořeny bratří Čapků, Bratři Čapkové v Malých Svatoňovicích,...
Book
20
Published Náchod : Okresní knihovna, 1989
Annotation: S úvodní poznámkou (s. 3), s rejstříkem osobním (s. 37) a zeměpisným (s. 38); bibliografický oddíl s částmi: Knižní vydání díla M. I.,...
Book