By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1995
Annotation: Výběrový soupis (942 položek); s úvodem (s. 4) a s oddíly: Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů, produkce nakladatelství Kruh;...
Book
2
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1993.
Annotation: Abecedně autorsky řazený soupis (navazující na 1. sv. s podtitulem Regionální bibliografie, Hradec Králové, SVK 1991); s úvodem (s. 3), s geografickým...
Book
3
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1993
Annotation: Bibliografický soupis (944 záznamů), s Úvodem (s. 4) a s oddíly: Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů, produkce nakladatelství...
Book
4
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1993
Annotation: Výběrový soupis (874 položek); s úvodem (s. 3) a s oddíly: Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů, produkce nakladatelství Kruh;...
Book
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 2, s. 63
Annotation: O výstavě drobných tisků J. S. v okresní knihovně v Náchodě.
Article
6
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1991.
Annotation: Geograficky řazený soupis základních bibliografií regionální povahy (též z oblasti literatury a literární vědy, viz heslo Literatura v systematickém...
Book
7
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1991
Annotation: Bibliografický soupis (868 záznamů), s Úvodem (s. 4) a s oddíly: Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů, produkce nakladatelství...
Book
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 12, prosinec, s. 415
Annotation: Přehled východočeské bibliografie od roku 1890, kdy vyšel prvý soupis v časopise Ratibor, do prvé světové války.
Article
9
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 262, 8. 11., s. 4
Annotation: Recenze ročenek 1968 a 1969.
Article
10
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1990
Annotation: Bibliografický soupis (1313 záznamů), s částmi Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů, produkce nakladatelství Kruh (s. 7-15, 108...
Book
11
In: Česká bibliografie. -- ISSN 0577-3490. -- Sv. 26, 1989, s. 94-119
Annotation: K problematice vzniku a formování bibliografické práce v regionu.
Article
12
Published Náchod : Hradec Králové : Okresní knihovna ; SVK, 1989.
Annotation: S oddíly Základní publikace regionální povahy, Rodný kraj bratří Čapků, Rodové kořeny bratří Čapků, Bratři Čapkové v Malých Svatoňovicích,...
Book
13
Published Náchod : Okresní knihovna, 1989
Annotation: S úvodní poznámkou (s. 3), s rejstříkem osobním (s. 37) a zeměpisným (s. 38); bibliografický oddíl s částmi: Knižní vydání díla M. I.,...
Book
14
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna Z.Nejedlého, 1989
Annotation: Soupis regionální tvorby (1549 záznamů); s úvodem a s oddíly: Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů, produkce nakladatelství Kruh;...
Book
15
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 16, 21. 4., s. 2
Annotation: O zasedání východočeské pobočky; Svaz českých spisovatelů.
Article
16
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 77, 1988, č. 93, 21. 4., s. 4
Annotation: O zasedání krajské pobočky SČS v Hradci Králové.
Article
17
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 77, 1988, č. 71, 25. 3., s. 4
Annotation: O zasedání krajské pobočky SČS v Hradci Králové a jejího literárního klubu.
Article
18
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna Z.Nejedlého, 1988
Annotation: Bibliografický soupis (1552 záznamů); s předmluvou (s. 3) a s oddíly: Knižně publikovaná tvorba východočeských autorů produkce nakladatelství...
Book
19
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 76, 1987, č. 301, 23. 12., s. 6
Annotation: O novém svazku (1979-1982) a edičním plánu bibliografií vydávaných okresní knihovnou.
Article
20
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 76, 1987, č. 282, 284, 285, 288, 1. 12.-8. 12., s. 4
Annotation: Přehledový článek o odrazu sovětské skutečnosti v tvorbě východočeských současných básníků.
Article